Samhällsföreningens

STYRELSE OCH BYAMÄN

Kontakta någon i redaktionen, i styrelsen eller närmaste byaman om du vill ha en annons införd. Medlemmars små-annonser av privat natur är GRATIS. Frivilliga bidrag och artiklar till tidningen mottages tacksamt!

Föreningens

STYRELSE

Ordförande
Östen Sjösten 0721-582123

Vice ordförande
Mats Skansfors

Sekreterare
Roland Svensson

Kassör
Sven Tyrberg 0455-44171, 0705-577300 (mobil)

Ledamöter
Berit Svensson
Per-Olof Avre
Ulf Svensson

Ersättare
Mona Svantesson
Bo Anders Andersson
Patrik Andersson
Lennart Vilhelmsson

Fastighetskommité
Mats Skansfors (ordf.) 0455-44206
Lars Larsson (sekr.) 0455-44248
Sven Svensson (kassör) 0455-44129, 0734-427834 (mobil)
Claes Nilander
Bo Anders Andersson

Revisorer
Arne Strandh 0455-41694
Per Söderbäck

Revisors-suppleanter
Karl-Axel Åkesson

Tidningens redaktion
Roland Svensson
Eva Mårtensson Kangeman
Ulla Åberg
Mona Svantesson

Föreningens

BYAMÄN

Östernäs
Bengt Svensson 0455-44057

Torp
Åke Johansson 0455-441 46

Västernäs
Rolf Olsson 0455-44133
Karl-Axel Åkesson

Östra Möcklö
Per-Olof Avre 0455-48035

Utgivare av medlemstidningen
Senoren Möcklö Samhällsförening

Bankgiro: 5602-5158

WordPress Theme built by Shufflehound. © Senoren-Möcklö Samhällsförening. Alla rättigheter reserverade. | Logga In